Prvouka se Zmrzlíkem

Nový vzdělávací pořad pro děti 4 - 10 let! Jako doplnění distanční výuky prvouky, výukový materiál pro učitele, nebo jen tak pro radost!


Rostliny - fotosyntéza, části rostlin a životní cyklus


HOUBY jedlé, nejedlé a jedovaté 

Další procvičovací kartičky, jako dělané na smaženici! 


ZVÍŘATA, ROSTLINY A HOUBY aneb ŽIVÁ PŘÍRODA

Akční kartičky k tématu!


KOLOBĚH VODY

Pracovní list a omalovánka v jednom:


ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA

Pracovní list a omalovánka v jednom!